Γειά σας!

Είμαι ο LucianMaster39, και έχω φτιάξει αυτό το Βίκι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πολά άτομα πουσυνεισφέρουν στο Βίκι. Για αυτόν τον λόγο, αν έχετε φίλους η φίλες που τους αρέσουν τα 39 στοιχεία πείτε τους για το Βίκι! Η βοήθεια θα είναι πολύ χρήσιμη.

Τα λέμε!

LucianMaster39 (talk) 17:19, 16 Νοεμβρίου 2012 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.