Πρώτη και Δεύτερη σειρά των 39 στοιχείων

Νομίζω πως από τις δύο αυτές η καλύτερη είναι η πρώτη. Η δεύτερη παραείναι βάναυση. Και στην πρώτη είναι δύο αθώα παιδιά. Ενώ στη δεύτερη είναι επαγγελματίες και αυτό δεν είναι τόσο καλό. Στην πρώτη σειρά η Έιμι είναι συμπαθητική ενώ στη δεύτερη είναι...ΜΕΓΑΛΗ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.