Τα 39 Στοιχεία Wiki
Advertisement

Ποιοι είναι οι διαχειριστές σε αυτό το Wiki;[]

LucianMaster39 Διαχειριστής, Γραφειοκράτης, Ιδρυτής και "Rollback"(Διορθωτής;). Λίγη Δραστηριότητα
Katerinayoda Διαχειριστής, Γραφειοκράτης και "Rollback" (Διορθωτής;) Πολύ Δραστηριότητα
I.N.S. Διαχειριστής Πολύ Δραστηριότητα

Αν ξέρετε τα Αγγλικά ονόματα...[]

  • Διαχειριστής = Admin
  • Γραφειοκράτης = Bureaucrat
  • Ιδρυτής = Founder 

Αν μπορείτε να σκεφτείτε ένα καλό όνομα για τους "Rollback", θα βοηθούσατε πολύ!

Σημείωση[]

Δεν ξέρω αν Rollback σημαίνει όντως διορθωτής. Εγώ σας έχω τον εξής ορισμό: "Rollback= Πρέπει να κρατάτε ένα Backup αρχείο των άρθρων ώστε εάν κάποιο άρθρο διορθωθεί-επεξεργαστεί λάθος να το επαναφέρετε σε αυτά που έγραφε πριν."

Ευχαριστώ

Greekwikiasuperhero

EDITOR

Ο τρόπος που δουλεύουμε[]

  • Οι διαχειριστές είναι Πράκτορας των <κλάδος>.
  • Οι γραφειοκράτες είναι Αρχηγός <κλάδος>.
  • Ο Ιδρυτής είναι Αρχηγός Κέιχιλ.
Advertisement