Η Ίζαμπελ Κάμπρα ήταν, μαζί με το σύζυγο της, Βίκραμ, η Αρχηγός του κλάδου των Λούσιαν. Ακολουθούν όλες οι σελίδες που την αναφέρουν:

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.