Η Δεύτερη Σειρά περιέχει έξι βιβλία:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.